Styret for BKM Grenland

Styret i BKM Grenland. Fra venstre: Styremedlem Ole Kr. Kristoffersen, styrets leder Kjell Sandersen, og styremedlem Realf Knutsen

2014 – Et aktivt år for oss!

2014 har vært et meget aktivt og begivenhetsrikt år for BKM Grenland.

Årets største oppgave har vært å arrangere en internasjonal misjonsfest på Oslofjord Convention Center, som ligger på Brunstad i Stokke. Arrangementet ble avholdt 11. september med ca. 3500 gjester. Hele  festen ble i tillegg sendt direkte påTV til ca. 40 land slik at BCCs medlemmer verden rundt kunne følge med. Et så stort arrangement krevde stor innsats fra mange frivillige i alle aldre, men dette arbeidet  bidro til å utvikle gode relasjoner mellom de enkelte medlemmene. Ikke minst ble dette en unik mulighet for både unge og eldre til å jobbe sammen i et felles prosjekt.

Ungdommen i alderen 15 til 35 år hadde siden starten av 2012 planlagt og spart midler for en tur til Israel. I slutten av august satte derfor ca. 220 forventningsfulle ungdommer kursen mot dette spennende landet.  På en ti-dagers rundreise i Israel fikk de oppleve både kultur, historie, sol og varme.

Styret for BKM Grenland har som formål å fremme god kontakt mellom alle menighetens medlemmer og legge til rette for at virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte. Etter styrets oppfatning har BKM Grenland en god utvikling i henhold til nedfelte vedtekter.

Virksomheten og administrasjonen i foreningen er basert på frivillig og ulønnet arbeid. Det er derfor ingen ansatte i BKM Grenland.

BKM Grenland har en sunn og god økonomi, noe regnskapsåret 2014 også gir et klart utrykk for. Årsregnskapet viser et overskudd på 8,9 mill. kr som er overført til annen egenkapital. Egenkapitalen er etter dette 55 mill. kr.

For detaljert informarjon om økonomien, se årsregnskapet her.

BKM Grenlands medlemmer har etablert personlige spareplaner for å sikre de kommende generasjoners rammevilkår. Sparingen til fremtidig utvidelse av fasilitetene fortsetter med god oppslutning og godt samhold blant medlemmene.

Styret ser det som viktig å investere i de fremtidige generasjoner. Styret ønsker derfor i å iverksette en prosess i nærmeste fremtid for å utrede menighetens fremtidige behov for fasiliteter.

Kjell Sandersen (styreleder)