Økonomi

/Økonomi
Økonomi2016-11-08T19:06:27+01:00

Økonomi

Styret i BKM Grenland representerer en menighet med livsglade, positive og engasjerte mennesker. Året 2015 bærer sterkt preg av dette. Et høyt aktivitetsnivå, stor innsats for å skape gode rammer for barn og unge, og sterk giverglede.

Det ble valgt et nytt styre i 2015. Styret består nå av to kvinnelige og tre mannlige medlemmer. Disse personene representerer også et tverrsnitt av BKM Grenlands interesser. Ingen i styret er fast ansatt. Ingen i styret mottar godtgjørelse for sitt styrearbeid. Alt slikt arbeid utføres som frivillig innsats.

BKM Grenland har en sunn økonomi. Inntektene er hovedsakelig basert på bidrag og gaver fra medlemmene. I et normalår overstiger inntektene menighetens driftskostnader. Dette bidrar til fremtidige investeringer for særlig barne- og ungdomsaktiviteter. Brunstad Christian Church (BCC) har en verdensomspennende og omfattende misjonsvirksomhet. BKM Grenland har et sterkt ønske om å bidra i denne virksomheten. I 2015 ga derfor menigheten et større gavebeløp til BCC.

Styret vil gjerne takke alle BKM Grenlands medlemmer for den innsats som har blitt lagt ned i 2015. Styret opplever at menigheten står samlet om sine aktiviteter og sitt kristne trosfellesskap.

styret_bkmgrenland_2015

Styret i BKM Grenland 2015: Fra venstre Robert Nilsen, Heléne Tombre Nilsen, Kjell Sandersen, Marianne Brubakken Nilsen og Realf Knutsen

Klikk her for årsregnskapet 2015 (PDF)
 
Klikk her for revisjonsberetningen 2015 (PDF)