Økonomi og organisering 2016

/Økonomi og organisering 2016
Økonomi og organisering 20162017-09-05T18:42:32+02:00

Økonomi og organisering 2016

Nok et aktivt år er tilbakelagt hvor foreningens medlemmer har deltatt med stor iver og glød i fellesskapets interesse. BKM Grenland legger vekt på å skape gode rammevilkår for medlemmene. Det er en forening i vekst og behovet for å utvikle disse rammevilkårene er derfor et viktig fokusområde. En god og bærekraftig økonomi er en forutsetning for dette.

BKM Grenland har en sterk økonomi.  Inntektene er hovedsakelig basert på bidrag og gaver fra medlemmer.  I et normalår overstiger inntektene menighetens driftskostnader. 

Dette overskuddet er ment å bidra til fremtidige investeringer, særlig med tanke på å tilrettelegge for aktiviteter for barn og ungdom.  Brunstad Christian Church (BCC) har en verdensomspennende og omfattende misjonsvirksomhet, – en virksomhet som BKM Grenland også bidrar økonomisk til. BKM Grenland hadde et overskudd for året 2016 som utgjør 9,5mill.

Styret for BKM Grenland vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt frivillig med både dugnad og økonomiske midler.

Styret i BKM Grenland 2015: Fra venstre Robert Nilsen, Heléne Tombre Nilsen, Kjell Sandersen, Marianne Brubakken Nilsen og Realf Knutsen