100-års Jubileum

Den største begivenheten i BKMG 2017 var nok markeringen av 100 – års jubileet. Ca 750 venner og gjester fra flere land var samlet for å feire den store begivenheten i oktober. Her fikk de tilstedeværende oppleve en minneverdig fest. Det var gjort et omfattende arbeid med å dokumentere BKMGs historie gjennom de 100 årene som nå er tilbakelagt. Historien ble presentert på storskjerm, en lokal produksjon av mediagruppen. Vi fikk følge utviklingen fra den spede begynnelsen i 1917 ved  et ektepar, Marie og Andreas Nilsen , gjennom de krevende mellomkrigsårene, og deretter menighetens vekst inn i moderne tid. Festen inneholdt også fremføringer av musikk – stykker skrevet av historiske skikkelser i menigheten lokalt, samt en egen – produsert musikal fra ungdommen. Festen brakte frem sterke inntrykk fra vår historie, og beveget en hel menighet. BCC laget en reportasje fra festen som kan leses her.