Barn

Ca. 150 barn i alderen 5 til 12 år var deltakende på menighetens aktivitetstilbud for barn i 2017.

Fast hver søndag har menigheten en times samlingsstund for barna, delt i 2 grupper, de minste i én og største barna i en annen. I starten av disse samlingene blir ofte et tema fra bibelhistorien formidlet med fortellerglede av en engasjert medarbeider. Tematikken understøttes gjerne av moderne hjelpemidler. Samlingsstunden avsluttes med aktiviteter av forskjellige slag, herunder sang og musikk, tegning, og varierte leker i gymsalene.

Også i år var barnas sommerutflukt til Risøya et stort høydepunkt. Her fikk barna være med på mye spennende og gøy, alt fra felles leker, natursti og bading, til grilling med familie og venner.