Fra styret

BKMG er i stadig vekst og trenger derfor å utvikle aktivitetstilbudet. Styret arbeider for at BKMG skal ha en god og fremtidsrettet økonomi som kan dekke menighetens behov på kort og lengre sikt.

Medlemmenes innsats og giverglede har gitt BKMG en stabil økonomi gjennom flere år. 2017 har også vært et aktivt år i frivillighetens tegn som skaper trygghet og forutsigbar drift for medlemmene.

BKMG gav i 2017 et større gavebidrag til Brunstad Christian Church(BCC), som blant annet skal brukes til å finansiere menighetens misjonsvirksomhet. BCC driver verdensomspennende misjon, og BKMG ønsker å bidra til at dette store og betydningsfulle arbeidet kan fortsette videre inn i framtiden.

I tillegg har BKMG i 2017 avsatt midler til fremtidig utbygging av fasiliteter lokalt. Barn og unge er en prosentvis stor andel av menighetens medlemsmasse, med et betydelig aktivitetsbehov som det skal legges til rette for. Menigheten ønsker å legge til rette for at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst.

Styret setter pris på medlemmenes positive engasjement til felleskapets beste, og ønsker å takke for den enkeltes arbeidsinnsats og gavebidrag.

Det legges vekt på at regnskapene skal være transparente for medlemmene. Dette sikres gjennom god informasjon i BKMG´s årsmøte