Senior

Gjennom året har seniorene hatt sine faste treff på onsdag formiddag. Dette er samlinger hvor det blir diskutert forskjellige temaer relatert til vårt kristne trosgrunnlag, og underholdt med god mat og fin musikk. Seniorene arrangerer også egne turer og utflukter. Disse tiltakene blir satt stor pris på, og gjør at dagene og livet i BKMG blir meningsfylt og godt selv om en er kommet litt opp i årene. De eldre bidrar også godt til fellesskapet i ved å utføre forskjellige vedlikeholdsoppgaver tilpasset den enkelte.