Trosundervisning

Fra Januar til mai deltok 23 gutter og jenter i tidlig ungdomsalder i menighetens trosopplæring. En gang i uken møttes ungdommene for å lære om menighetens trosgrunnlag samt diskutere og belyse relevante temaer fra bibelen. Trosopplæringen ble avsluttet i mai med en fest for venner, familie og menighet, med disse ungdommene som midtpunkt.